Δήλωση Αποδοχής Έργου

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας, για να ολοκληρωθεί η παράδοση του έργου που έχετε συμφωνήσει με τη HumanTwo.