Κατασκευή
web / mobile
εφαρμογής

Η κατασκευή μιας custom web ή mobile εφαρμογής είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και υλοποίηση.

We excel at

00%

Web Development

PHP

JQuery

React

Laravel

CodeIgniter

Bootstrap

JavaScript

HTML

CSS

WordPress

Front-end Development

Back-end Development

Database Development

React Native

NextJs

Αναλαμβάνουμε εργασίες υποστήριξης development ακόμη και αν δεν έχουμε υλοποιήσει ή κατασκευάσει εμείς οι ίδιοι το προϊόν σας, αρκεί να γνωρίζουμε τις τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε όμορφους, προσβάσιμους, γρήγορους και ασφαλείς ιστότοπους που λειτουργούν σε όλους τους browsers και για όλους τους χρήστες.

Τα βήματα που ακολουθούμε

 1. Ανάλυση αναγκών

Το πρώτο βήμα είναι η ανάλυση των αναγκών του χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους στόχους της εφαρμογής, τους χρήστες της, τις λειτουργίες που θα προσφέρει και τα δεδομένα που θα χειρίζεται.

 1. Σχεδιασμός

Στο στάδιο του σχεδιασμού, η εφαρμογή λαμβάνει τη μορφή ενός γραφικού σχεδίου (wireframe) ή ενός προτύπου (prototype). Αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της ροής εργασίας της εφαρμογής και στην εξασφάλιση της συμβατότητάς της με τις ανάγκες του χρήστη.

 1. Υλοποίηση

Το στάδιο της υλοποίησης είναι η διαδικασία δημιουργίας της εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας, την ανάπτυξη του κώδικα και τη δημιουργία των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει η εφαρμογή.

 1. Τεστ

Η εφαρμογή πρέπει να δοκιμαστεί προσεκτικά πριν τεθεί σε λειτουργία. Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση ενός κύκλου δοκιμών για την ανίχνευση και την επίλυση σφαλμάτων.

 1. Διανομή

Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμή, η εφαρμογή μπορεί να διανεμηθεί στους χρήστες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του διαδικτύου, του App Store ή του Google Play.

Η κατασκευή μιας custom web ή mobile εφαρμογής είναι μια επένδυση που απαιτεί χρόνο και χρήματα. Ωστόσο, μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που την αναπτύσσει. Ειδικότερα, τα οφέλη της κατασκευής μιας custom web ή mobile εφαρμογής περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών
 • Νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης

Για την κατασκευή μιας custom web ή mobile εφαρμογής, είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν έμπειρο και αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να έχει την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Κατά την επιλογή του πάροχου υπηρεσιών, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Την εμπειρία του πάροχου υπηρεσιών
 • Τις γνώσεις του πάροχου υπηρεσιών
 • Την ποιότητα των υπηρεσιών του πάροχου υπηρεσιών
 • Την τιμή των υπηρεσιών του πάροχου υπηρεσιών

Με προσεκτικό σχεδιασμό και υλοποίηση, μια custom web ή mobile εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτυχία της επιχείρησής σας ή του οργανισμού σας.

Ενδιαφέρεστε για νέο Project;

Ας συνεργαστούμε!

Ενημέρωση
   Αναδιαμόρφωση τιμών Web Hosting